kích thước chậu rửa 1 hố

Default
    50

      View as: Grid List