Rate this item
  • 5.00 / 5 5
(1 vote)

Miền nam có lắm dừa xanh.

Có sông lắm cá chảy quanh ruộng đồng.

Lúa vàng bát ngát mênh mông.

Em yêu dừa ngọt, yêu đồng miền nam.

thơ em yêu miền nam

thơ em yêu miền nam

Tranh thơ em yêu miền nam

Tranh thơ em yêu miền nam

tác giả bài thơ em yêu miền nam

Thơ em yêu miền nam. giáo án thơ em yêu miền nam. lời bài thơ em yêu miền nam. giáo án bài thơ em yêu miền nam. tác giả bài thơ em yêu miền nam. bài thơ em yêu miền nam.

Trả lời