Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Thông tin Ebook

Tác phẩm: Tâm Lý Học Trẻ Em

Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết

Thể loại: Tuổi Teen

Nhà Xuất bản: Đại học Sư Phạm

Giới thiệu cuốn ebook tâm lý học trẻ em
Tâm lý học trẻ em của nguyễn ánh tuyết:  Tâm lý học trẻ em quan tâm đến quá trình phát triển trẻ em, hình thành nhân cách, trở thành người lớn như thế nào. Tâm lý học trẻ em là gì, tâm lý học trẻ em nghiên cứu cái gì là khoa học nghiên cứu những đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý của trẻ, xem sự hoạt động của trẻ, sự phát triển các quá trình, phẩm chất tâm lý và sự hình thành..

 

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 1: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

Chương 1: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

I. ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM:

Có nhiều khoa học nhiên cứu về trẻ em, mỗi khoa học nghiên cứu trẻ em theo khía cạnh riêng, với cách riêng của mình. Tâm lý học trẻ em quan tâm đến quá trình phát triển trẻ em, hình thành nhân cách, trở thành người lớn như thế nào.

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 2: BÀI 2: CÁC QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ

Chương 2: BÀI 2: CÁC QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ

Tâm lý con người và tâm lý động vật luôn luôn phát triển. Tuy nhiên tính chất và nội dung của quá trình phát triển trong thế giới động vật và ở con người khác nhau. Cơ chế chủ yếu của sự phát triển tâm lý động vật là sự truyền kinh nghiệm từ thế hệ trước đến thế hệ sau bằng quy luật di truyền sinh học.

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 3: Bài 3 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ TRONG NĂM ĐẦU

Chương 3: Bài 3 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ TRONG NĂM ĐẦU
I. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ SƠ SINH: (0 – 2 tháng)

1.Vai trò của các phản xạ không điều kiện:

Từ đời sống trong bụng mẹ, một môi trường trường đối ổn định, đứa trẻ ra đời như đột ngột bị đẩy vào một hoàn cảnh mới mẻ của môi trường không khí, với vô số kích thích của thế giới bên ngoài.

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 4: Bài 4: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TUỔI NHÀ TRẺ

Chương 4: Bài 4: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TUỔI NHÀ TRẺ
I. SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ EM TUỔI NHÀ TRẺ:

1. Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo:

a. Tuổi nhà trẻ, mối quan hệ của trẻ với đồ vật có chức năng nhất định và phương thức sử dụng tương ứng, với sự hướng dẫn của người lớn trẻ hướng hoạt động của mình vào việc nắm cách sử dụng đồ vật và ngày càng giống với cách sử dụng đồ vật của người lớn-gọi là hoạt động với đồ vật(hoạt động có đối tượng).

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 5: Bài 5 : CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO

Chương 6: Bài 5 : CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO
I. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI LÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐẠO:

Vui chơi với đồ chơi mầm non là hoạt động chủ đạo không chỉ vì trẻ mẫu giáo dành nhiều thời gian cho nó, mà chính là trò chơi mà tung tâm là trò chơi đóng vai theo chủ đề đã gây ra những biến đổi về chất trong tâm lý của trẻ. Nó chi phối các dạng hoạt động khác làm cho chúng mang màu sắc độc đáo của tuổi mẫu giáo.

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 6: Bài 6: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ TUỔI MẪU GIÁO BÉ

Chương 6: Bài 6: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ TUỔI MẪU GIÁO BÉ
I. SỰ THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐẠO Ở TUỔI MẪU GIÁO BÉ:

(Thiết bị mầm non) Cuối tuổi ấu nhi, ở trẻ xuất hiện một mâu thuẫn đó là mâu thuẫn giữa một bên là tính độc lập đang phát triển mạnh và một bên là khả năng còn quá non yếu của trẻ. Tình trạng trẻ em luôn đòi hỏi ” Để con tự làm lấy” còn người lớn thì luôn ” Cấm không được làm” đã dẫn đến những mâu thuẫn giữa trẻ và người lớn. Để giải quyết mâu thuẫn này, trẻ phải tìm đến một hoạt động mới: Hoạt động vui chơi mà thực chất là trò chơi đóng vai theo chủ đề ( ĐVTCĐ ).

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 7: Bài 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ TUỔI MẪU GIÁO NHỠ

Chương 7: Bài 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ TUỔI MẪU GIÁO NHỠ

I. HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI VÀ SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI TRẺ EM:

Ở lứa tuổi mẫu giáo bé, hoạt động vui chơi đồ chơi trẻ em mầm non của trẻ đã phát triển mạnh. Nhưng chỉ ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ, hoạt động vui chơi mới mang đầy đủ ý nghĩa của nó nhất. Có thể nói rằng hoạt động vui chơi ở lứa tuổi mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn phát triển tới mức hoàn thiện, được thể hiện ở những đặc điểm sau đây:

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của nguyễn ánh tuyết

Chương 8: Bài 8 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ TUỔI MẪU GIÁO LỚN

Chương 8: Bài 8 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ TUỔI MẪU GIÁO LỚN
I. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN:

Học tập ở mẫu giáo lớn vẫn là ” Học mà chơi, chơi mà học“. Học theo nghĩa là chơi theo một trình tự hành động gần giống như học, bởi lẽ việc thiết kế ” Học mà chơi” thể hiện:

Nội dung học vừa nhẹ nhàng, vừa hấp dẫn trẻ, đối tượng của “tiết học ” là những kiến thức rất cụ thể, trực quan sinh động.

Tags: tâm lý học trẻ em của nguyễn ánh tuyết, tâm lý học trẻ em là gì, tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non download, tâm lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học, tâm lý học trẻ em ebook, tâm lý học trẻ em nghiên cứu cái gì, tâm lý học trẻ em pdf, sách tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, tâm lý học trẻ em, đề cương tâm lý học trẻ em, tâm lý học nhân cách trẻ em, đề cương môn tâm lý học trẻ em, ý nghĩa của tâm lý học trẻ em, nhiệm vụ của tâm lý học trẻ em, đối tượng của tâm lý học trẻ em, câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học trẻ em, phương pháp nghiên cứu tâm lý học trẻ em, những vấn đề chung của tâm lý học trẻ em, những vấn đề chung về tâm lý học trẻ em,