Tâm lý học trẻ em của nguyễn ánh tuyết, tâm lý học trẻ em là gì, tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non download, tâm lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học, tâm lý học trẻ em ebook, tâm lý học trẻ em nghiên cứu cái gì, tâm lý học trẻ em pdf, sách tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non,

Chương 1: BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

 

I. ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM:

(Thiết bị giáo dục mầm non) Có nhiều khoa học nhiên cứu về trẻ em, mỗi khoa học nghiên cứu trẻ em theo khía cạnh riêng, với cách riêng của mình. Tâm lý học trẻ em quan tâm đến quá trình phát triển trẻ em, hình thành nhân cách, trở thành người lớn như thế nào.

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non là khoa học nghiên cứu những đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý của trẻ em, xem sự hoạt động của trẻ, sự phát triển các quá trình, phẩm chất tâm lý và sự hình thành nhân cách của trẻ theo con đường nào, bằng cơ chế nào.

Có thể nói một cách khái quát rằng đối tượng của tâm lý học trẻ em là sự sự phát triển tâm lý của trẻ; những đặc điểm, những quy luật đặc trưng cho sự phát triển tâm lý ở mỗi độ tuổi.

Những vấn đề chung về tâm lý học trẻ em mầm non

Những vấn đề chung về tâm lý học trẻ em mầm non

II. Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM VÀ QUAN HỆ CỦA NÓ VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC:

Tâm lý học trẻ em nghiên cứu cái gì: Khi nghiên cứu sự phát triển tâm lý của trẻ, tâm lý học trẻ em đã sử dụng các tài liệu của nhiều khoa học khác và đến lượt mình nó cũng cung cấp những tài liệu có ý nghĩa quan trọng đối với các khoa học khác, phương pháp nghiên cứu của tâm lý học trẻ em.

Xem thêm: Đồ chơi mầm non tự làm  >>>   Thư viện tranh mầm non

Tâm lý học trẻ em ý nghĩa của tâm lý học trẻ em dựa trên triết học duy vật biện chứng. Các luận điểm triết học vạch ra những quy luật chung nhất của sự phát triển các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Nó chứng minh rằng tâm lý, ý thức con người do xã hội quyết định. Sự hiểu biết các quy luật chung giúp cho tâm lý học ở trẻ em tìm ra cách nhìn đúng đắn đối với sự phát triển tâm lý của trẻ em.

Ngược lại, việc nghiên cứu tỉ mỉ sự phát triển của trẻ em, nhất là việc trẻ em nhìn nhận thế giới xung quanh như thế nào sẽ giúp ta hiểu sâu hơn bản chất chung của nhận thức con người.

Tâm lý học trẻ em dựa trên những tri thức về tâm lý con người do tâm lý học đại cương cung cấp, đồng thời nó lại cung cấp cứ liệu cho tâm lý học đại cương, cho những hiểu biết sâu sắc hơn về những vấn đề tâm lý của người lớn, đặc biệt là những quy luật nảy sinh và phát triển tâm lý như thế nào.

Tâm lý học trẻ em thường xuyên sử dụng những thành tựu giải phẫu sinh lý và bệnh học lứa tuổi, nhất là những số liệu về sự phát triển của hệ thần kinh và hoạt động thần kinh cao cấp của trẻ.

Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là bảo đảm sự phát triển của trẻ, chuẩn bị cho nó bước vào cuộc sống. Để làm tốt việc này, nhà giáo dục phải nắm vững những đặc điểm và quy luật phát triển của đứa trẻ, nếu không sẽ phải mò mẫm và dễ bị sai lệch. Trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tâm lý học trẻ em có một vị trí đặc biệt. Từ việc tổ chức đời sống đến việc hướng dẫn cho trẻ trong các hình thức hoạt động, muốn đạt được kết quả tốt, người nuôi dạy cần phải biết những đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý của trẻ. Tâm lý học trẻ em không những giúp cho người nuôi dạy trẻ có khả năng hiểu trẻ mà còn biết vun trồng và phát triển tất cả những phẩm chất tốt đẹp của trẻ. Tránh được những thiếu sót trong công tác giáo dục trẻ.

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm mầm non

 

Chương 1                                                   Tâm lý học trẻ em                                                  Chương 2

 

Từ khoá tìm kiếm

tâm lý học trẻ em của nguyễn ánh tuyết,
tâm lý học trẻ em là gì,
tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non download,
tâm lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học,
tâm lý học trẻ em ebook,
tâm lý học trẻ em nghiên cứu cái gì,
tâm lý học trẻ em pdf,
sách tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non,
tâm lý học trẻ em,
tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non,
giáo án tâm lý học trẻ em,
giáo án môn tâm lý học trẻ em,
bài giảng tâm lý học trẻ em,