đồ chơi sáng tạo của giáo viên mầm non, đồ dùng mầm non tự làm, đồ chơi mầm non làm từ phế liệu, đồ dùng đồ chơi tự tạo chủ đề gia đình, đồ dùng sáng tạo mầm non, hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non, đồ dùng đồ chơi tự tạo chủ đề trường mầm non, làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở, hướng dẫn làm đồ chơi mầm non,

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự tạo cấp tỉnh năm 2015

Hội thi đồ dùng đồ chơi mầm non tự tạo cấp tỉnh: Nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện, song song với việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy thì việc đổi mới trang thiết bị mầm non và đồ dùng đồ chơi dạy học mầm non tự tạo là việc làm không thể thiếu trong mỗi nhà trường của bậc học Mầm non, ngày 08/11/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự tạo cấp tỉnh năm 2015.

Hội thi đồ dùng đồ chơi mầm non tự tạo cấp tỉnh

Hội thi đồ dùng đồ chơi mầm non tự tạo cấp tỉnh

hội thi đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non

Hội thi có 86 bộ đồ dùng, đồ chơi mầm non tự tạo của 7 phòng GD&ĐT được tuyển chọn từ Hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp huyện, thành phố. Các sản phẩm Hội thi đồ dùng đồ chơi mầm non tự tạo cấp tỉnh dự thi được trưng bày và giới thiệu rất đa dạng, được thiết kế công phu, tinh xảo, có tính thẩm mĩ được thiết kế phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi Mầm non và có tác dụng giáo dục cao.

hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non

hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non

hướng dẫn cách làm đồ dùng dạy học mầm non

hướng dẫn cách làm đồ dùng dạy học mầm non

Kết quả đồ dùng đồ chơi sáng tạo mầm non, Ban Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học mầm non đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen và trao Giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân có sản phẩm đồ dùng dạy học mầm non xuất sắc tham gia tại Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự tạo năm 2015,

Chao giải cho các tập thể, cá nhân Hội thi đồ dùng đồ chơi mầm non tự tạo cấp tỉnh

Giải tập thể: 01 giải Nhất trao cho Phòng GD&ĐT Thành phố;

02 giải Nhì trao cho Phòng GD&ĐT huyện Yên Sơn và huyện Chiêm Hóa;

02 giải Ba trao cho Phòng GD&ĐT huyện Hàm Yên và huyện Sơn Dương;

02 giải Khuyến khích trao cho Phòng GD&ĐT huyện Na Hang và huyện Lâm Bình; Giải cho các sản phẩm:

17 giải Nhất;

30 giải Nhì;

39 giải Ba.

Đồ dùng dạy học mầm non tự tạo được trưng bày trong hội thi đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non rất phong phú cả hình thức và chất lượng, nhiều bộ đồ chơi tự tạo bằng phế liệu rất có giá trị về tính thực tiễn, áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy và đặc biệt là nhiều sản phẩm có giá trị được làm bằng các vật liệu mở dễ tìm, ít tốn kém. Điều đó chứng tỏ đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các đơn vị có sản phẩm đồ dùng đồ chơi sáng tạo mầm non dự thi không những rất nhiệt tình, tâm huyết đến việc nghiên cứu, sáng tạo ra các mô hình, trang thiết bị dạy học mầm non, đồ dùng phục vụ dạy học trong các nhà trường, đáp ứng được nhu cầu học tập thực tế bằng thiết bị trực quan trong giảng dạy.

Nguồn: www.tuyenquang.edu.vn