Bộ Bàn Ghế Kidsmart

Bộ bàn ghế học vui Kidsmart góp phần tích cực trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục mầm non hiện nay.

Sử dụng bộ bàn ghế học vui kidsmart như là một công cụ hỗ trợ giáo dục mầm non, đã và đang là một hướng đi mới. Những chiếc máy tính có sử dụng phần mềm kidsmart mầm non là hình thức giáo dục mầm non hấp dẫn, phần mềm giáo dục mầm non đem lại cho trẻ một cách tiếp cận mới về thế giới xung quanh, đồng thời nó cũng đáp ứng năng lực hiểu biết và nhu cầu phát triển của trẻ, tạo ra cho trẻ một cơ hội tiếp cận sớm với công nghệ thông tin. Trẻ được sử dụng máy tính để khám phá, tìm hiểu, trình bày ý tưởng…

Từ đó hỗ trợ cho tư duy phát triển sáng tạo, là cơ sở cho trẻ bước vào lớp Một vững chắc. Chương trình “Phần mềm kidsmart mầm non” được đưa vào nội dung chương trình giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới đã đảm bảo được hai yếu tố quan trọng:

Đó là tính khoa học, tính giáo dục của phần mềm và năng lực tổ chức thực hiện của giáo viên, tạo được cơ hội cho cả cô và cháu tiếp cận với công nghệ thông tin, ứng dụng nó một cách hiệu quả trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của trường mầm non.

View as: Grid List