Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp - thông tư 02 về trang thiết bị mầm non

Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp - thông tư 02 về trang thiết bị mầm non

Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp - thông tư 02 về trang thiết bị mầm non

Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp - thông tư 02 về trang thiết bị mầm non

Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp - thông tư 02 về trang thiết bị mầm non
Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp - thông tư 02 về trang thiết bị mầm non

Đồ chơi trong lớp mầm non Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp

Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp

Thông tin sản phẩm Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp

  • Danh mục thiết bị mầm non theo thông tư 02: trong những năm vừa qua đồ dùng đồ chơi trong lớp mầm non và các loại đồ chơi ngoài trời mầm non, chúng ta chưa được quan tâm nhìn nhận một cách đúng mức, đồ dùng đồ chơi mầm non, mẫu giáo, còn thiếu rất nhiều trong các trường mầm non. Đồ chơi trong lớp mầm non, mẫu giáo ở các thị xạ, thị trấn, quận huyện, chỉ đạt từ 70%, nông thôn đạt 50% và ở vùng sâu vùng xa có rất ít. Nhiều trường, lớp chỉ có đồ dùng đồ chơi mầm non, tự sáng tạo của các giáo viên mầm non dùng để trưng bày, trẻ không được chơi những đồ chơi theo thông tư 02 về trang thiết bị mầm non. Đồ dùng đồ chơi ngoài trời thiếu nhiều ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Có trường chỉ có một vài ba đồ chơi mầm non không thể đáp ứng yêu cầu danh mục thiết bị mầm non theo thông tư 02 vui chơi và phát triển thể chất cho trẻ.

    >>>>  Bộ bàn tính học đếm số

    Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp

    Bộ côn trùng đồ chơi trong lớp

    Tags: trang thiết bị mầm nonĐồ chơi trẻ em, Đồ chơi cho bé, Đồ chơi thông minh, danh mục thiết bị mầm non theo thông tư 02, thông tư 34 thiết bị mầm non,

  • BÌNH LUẬN